ZDRAVÍ - JFK - Jaroslav Krajíček

Jaroslav F. Krajíček - samostatný alchymista - reflexní terapie, malování, grafika, fotografie, IT, FVE ...
Jaroslav F. Krajíček samostatný alchymista -  reflexní terapie, malování, grafika, fotografie, IT, FVE ...
Přejít na obsah
REFLEXNÍ TERAPIE
mé webové stránky o reflexní terapii jsou na: https:\\ww.retera.cz
Metoda reflexní terapie (RT)
Je úžasná diagnostická a zároveň léčebná technika. Založená především na stimulování reflexních bodů a plošek, zejména na chodidlech a dlaních. Diagnostika je založena na citlivosti a opovídající bolestivé reakci člověka na tlkové stimulování reflexních bodů. Následá harmonizace nerovnováhy organů a celková hamonizace těla, je založena na specifické stimulaci (povzbuzující či ulkidňující) reflexních plošek odpovídajíchích jednotlivým orgánům.
Postup reflexní terapie
Desítky let praxe provozování reflexní terapie vytvořila posloupnost úkonů, které by měl podstoupit každý klient. Postup má svou vnitřní logiku, při které předcházející krok vytváří vhodné podmínky pro krok následující. Výsledkem je optimální probouzení samouzdravovacího potenciálu orgánů organismu klienta. Doba ošetření trvá cca 60 minut a skládá se ze tří základních částí po cca 20ti minutách:
Reflexní diagnostika/terapie
– Přímé uvolnění krční páteře
– Postupy na lůžku (uvolnění bloků páteře)

Jak probíhá RT
Při vstupním pohovoru s klientem jsou zjištěny základní údaje o životoním sylu a životosprávě klienta.
Přesně definovaným postupem pořadí promačkávání reflexní ploch jednotlivých orgánů se zjistí jejich citlivost a tím i nerovnovánhy v organismu.
Během terapeutické fáze jsou v definovaném pořadí stimulací bodů a plošek uváděny jednotlivé orgány do rovnováhy.
Běžnou součástí RT jsou i jemné techniky měkké reponace páteře k obnovnení toku energie, krve a lymfy.
Důležité upozornění:
Dysfunkce orgánů je přímo úměrná bolestem v odpovídajících reflexních bodech a plochách.
To je využíváno k diagnostice reflexních ploch. Reflexologie probouzí léčivé síly v organizmu, tudíž se může objevit i krize.
Ta netrvá dlouho a neměla by se potlačovat nebo přerušovat. Po ukončení krize postoupí úroveň zdraví na vyšší úroveň.
Metody dýchání
pár typů na propagátory zajímavých technik dýchání
Wim Hof – Ledový muž
Wim Hof, přezdívaný Ledový muž, je známý svými fyzickými kousky, kterými ohromuje celý svět a posouvá hranice vědy. Je schopen strávit téměř dvě hodiny v ledové vodě, běžel naboso maraton napříč pouští bez kapy vody nebo maraton v kraťasech za polárním kruhem, v letním oblečení také vylezl na Mount Everest do výšky 7 000 metrů nad mořem, a to bez kyslíkové bomby, a na jeden nádech uplaval více než 60 metrů pod ledem… To je jen malý výčet jeho rekordů, které jsou pro běžného člověka naprosto nepochopitelné. A co je na tom všem ještě úchvatnější, je fakt, že něčeho takového je schopen každý z nás. Opravdu. Wim na základě vlastních zkušeností vytvořil metodu, která je naprosto přelomová, pokud jde o pohled na lidské možnosti a na náš potenciál.
Odkazy na inspirativní veda s Wimem Hofem:
Eduard Tomáš
Dr. EDUARD TOMÁŠ (90) je nejznámější mystik a učitel jógy v Čechách. Když se na přání prezidenta Havla zúčastnil vítání dalajlamy v Praze, šly formality stranou. Sotva ho nejvyšší duchovní hodnostář Tibetu poprvé zahlédl, hned vrhl se mu  do náruče.
Knihy a eseje o jógických cvičeních jako prostředku k duchovnímu poznání mu přinesly věhlas v tuzemsku i v zahraničí. Je členem New York Academy of Science. Prestižní encyklopedie Who is Who, vydávaná cambridgeskou univerzitou, jej uvádí i s manželkou mezi významnými osobnostmi z celého světa.
Úžasné inspisrace naleznete v jeho knihách, případně videích.
Na YT je množství videí s panem Eduardem Tomášem, např seriál o józe:
Eduard Tomáš - Cesta uskutečnění - asparšajóga
Rostislav Václavek
Ahoj jsem Rosťa  a pro pořádek - RNDr. Mgr. Rostislav Václavek
 • prošel jsem si zásadní životní změnou
 • už několik let se zabývám práci s tělem, myslí a funkčním dýcháním nosem a čerpám z jejich vzájemných souvislostí
 • vše důležité jsem shrnul v projektu 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ
 • jsem certifikovaný master instruktor Buteyko (ozdravné dechové techniky pro astmatiky, alergiky a lidi dušné)
 • jsem certifikovaný Master instruktor systému Oxygen Advantage (funkční dechové techniky pro sportovce a lidi aktivní)
 • vyvinul jsem dechový systém ROS-dýchání, jehož součástí jsou i dechové fúze
 • jsem instruktor otužování
  Mnoho zajímavých informací o technikách dýchání a o zdravém životním stylu má na svém
  webu 5 pilířů zdraví
Created by Ing. Jaroslav Krajíček 2023, www.jakr.cz  (c)
Návrat na obsah